Các tổ chức đối tác quan trọng của chúng tôi và nhóm nghiên cứu

Đối tác và các tổ chức bệnh nhân

Guy's and St Thomas' Biomedical Research Centre logo
Psoriasis Association logo
Internation Psoriasis Council logo
CAPP ACPP Logo
EUROPSO Logo
IFPA Logo
Hong Kong Psoriasis association logo
Canadian Psoriasis Network Logo
British Dermatological Nursing Group Logo
National Psoriasis Foundation Logo
Irish Skin Foundation Logo
British Skin Foundation Logo
Amicus Foundation Psoriasis and PAS Logo
Union of Psoriasis and PSA Association Logo
GHLF Logo
Psoriasis association of Singapore Logo
Inspire Japan WPD Logo
Fundación de Apoyo a Pacientes con Psoriasis (FUNAPAPSO) Logo
Psoriasis Australia Logo
GPA Logo
BAD Logo
papaa Logo
SPIN Logo
MyPsoriasisTeam Logo
Guy's and St Thomas' Biomedical Research Centre logo
Psoriasis Association logo
Internation Psoriasis Council logo
CAPP ACPP Logo
EUROPSO Logo
IFPA Logo
Hong Kong Psoriasis Association
Canadian Psoriasis Network Logo
British Dermatological Nursing Group Logo
National Psoriasis Foundation Logo
Irish Skin Foundation Logo
British Skin Foundation Logo
Amicus Foundation Psoriasis and PAS Logo
Union of Psoriasis and PSA Association Logo
GHLF Logo
Psoriasis association of Singapore Logo
Inspire Japan WPD Logo

Các đối tác đăng kí

PsoProtectMe đang làm việc cùng với các cơ quan đăng ký báo cáo ca bệnh về COVID-19 trong các bệnh khác, nhằm để hiểu rõ hơn về tác động của đại dịch. Chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với các cơ quan đăng ký bệnh vẩy nến hiện có để theo dõi tính an toàn lâu dài của các phương pháp điều trị, để hỗ trợ kịp thời và cụ thể các trưởng hợp mắc COVID-19.

Nếu bạn tham gia đăng ký, và muốn kết nối với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Secure-AD Registry logo
Biomedical and Immunomodulators Register logo
COVID-19 Global Rheumatology Alliance logo
Australasian psoriasis registry logo
Secure-AD Registry logo
Biomedical and Immunomodulators Register logo
COVID-19 Global Rheumatology Alliance logo
Australasian psoriasis registry logo

Nhóm nghiên cứu PsoProtectMe

Nhóm PsoProtectMe là một nhóm các bác sỹ và các nhà khoa học ở Viện da liễu St. John, Bệnh viện Guy’s và St Thomas và Trung tâm da liễu, Đại học Manchester, Anh và đại diện bệnh nhân của Hiệp hội vảy nến (Anh). PsoProtectMe được ủng hộ của các chuyên gia toàn cầu và các tổ chức bệnh nhân và các chuyên gia của PsoProtect trong Ban cố vấn khoa học quốc tế.

PsoProtectMe
Uỷ ban điều hành:

Dr. Satveer Mahil
Prof. Chris Griffiths
Prof. Jonathan Barker
Prof. Catherine Smith

Khoa học quốc tế
Ban tư vấn:

Prof. Lars Iversen (Denmark)
Chairperson

Prof. Herve Bachelez (France)
Prof. Phyllis Spuls (Netherlands)
Prof. Claudia de la Cruz (Chile)
Prof. Nick Reynolds (UK)
Prof. Luigi Naldi (Italy)
Prof. Joel Gelfand (USA)
Prof. Choon Siew (Malaysia)

Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust logo
King's college london logo
 The University of Manchester Logo
London school of Hygiene and tropical medicine logo
Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust logo
King's college london logo
 The University of Manchester Logo
London school of Hygiene and tropical medicine logo

Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các chuyên gia y tế ở khắp nơi trên thế giới để hiểu đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến các bệnh nhân vảy nến. Các thông tin từ các phòng khám được thu thập từ đăng ký PsoProtect.