Xin chào.
Chúng tôi ở đây để giúp đỡ cộng đồng bệnh nhân vảy nến quốc tế trong thời gian đại dịch COVID-19. Bằng cách tự báo cáo bạn cảm thấy như thế nào, thậm chí bạn sẽ giúp chúng tôi hiêu đại dịch đang ảnh hưởng đến bệnh nhân vảy nến như thế nào.

Tự báo cáo gửi đến PsoProtectMe và giúp chúng tôi hiểu đại dịch COVID-10 đang ảnh hưởng đến bệnh nhân vảy nên như thế nào.

Chúng tôi đang hỏi tất cả các bệnh nhân vảy nến ở khắp nơi trên thế giới, bất kể họ có các triệu chứng COVID-19 hay không, xin hoàn thành bản đánh giá PsoProtectMe của chúng tôi.

Bản đánh giá hoàn thành trong vòng 10 phút, hỏi về các triệ chúng, các cách điều trị bệnh vảy nến và bất kể các điều kiẹn sức khoẻ cần lưu ý mà bạn có. Bạn có thể hiể hơn về việc chúng tôi sẽ sử dụng các số liệu của bạn ở đây như thế nào.

Chúng tôi đang làm việc với các chuyên gia trên toàn cầu và các tổ chức bệnh nhân và sự đóng góp của các bạn nhằm lợi ích trưc tiếp cho tất cả moi người.

Cám ơn sự giúp đỡ của các bạn.

Dr. Satveer Mahil, Giáo sư Chris Griffiths, Giáo sư Jonathan Bảker và giáo sư Catherine Smith thay mặt đội PsoProtect.

Viện da liễu St. John, Guy’s và St Thomas’s NHS Foundation Trust, London và Trường Đại học Manchester, Anh.