Przegląd aktualnych
danych z PsoProtectMe

Aktualne dane

Jesteśmy zobowiązani do udostępniania danych i cieszymy się, że możemy zapewnić otwarty dostęp do informacji podsumowujących z PsoProtectMe. Dane te są wstępne i obejmują ograniczoną liczbę uczestników, dlatego nie należy ich wykorzystywać do podejmowania decyzji klinicznych.

Click here to read our research paper detailing PsoProtect data. A summary can be found on the Psoriasis Association website here.

Our research paper detailing shielding behaviour can be found here. A summary can also be found on the Psoriasis Association website here.

See our full list of research publications here.

0
Zakończone Ankiety PsoProtectMe

Podsumowanie danych od pierwszych 5065 uczestników PsoProtectMe.

Liczba uczestników z każdego kraju (≥10 uczestników):

Country Participants Country Participants
Argentina 227 Netherlands 45
Australia 40 Norway 26
Brazil 155 Panama 11
Canada 63 Paraguay 13
Chile 466 Peru 19
Denmark 55 Philippines 59
Dominican Republic 10 Poland 104
France 14 Portugal 264
Greece 14 Singapore 15
Hong Kong 18 South Africa 17
India 54 Spain 80
Ireland 62 Sweden 60
Italy 54 United Kingdom 2483
Japan 109 United States 345
Malaysia 11 Other (<10) 162
Mexico 10

Średnia wieku: 45 lata (zakres 3–91)

Średnie BMI: 26.8 kg/m2

Rodzaj łuszczycy: łuszczyca plackowata 4170, 1064 łuszczyca kropelkowa, 275 łuszczyca krostkowa, 111 erytrodema

Płeć:

Status palenia:

Współistniejące łuszczycowe zapalenie stawów:

Rodzaj leczenia łuszczycy:

Zmiana nasilenia łuszczycy podczas pandemii:

Czy zdiagnozowano u Ciebie COVID-19?

Czy poszedłeś(-łaś) do szpitala z powodu COVID-19?

Czy przebywałeś(-aś) w szpitalu z powodu COVID-19?

Czy Twoja infekcja COVID-19 uległa poprawie?