Przegląd aktualnych
danych z PsoProtectMe

Aktualne dane

Jesteśmy zobowiązani do udostępniania danych i cieszymy się, że możemy zapewnić otwarty dostęp do informacji podsumowujących z PsoProtectMe. Dane te są wstępne i obejmują ograniczoną liczbę uczestników, dlatego nie należy ich wykorzystywać do podejmowania decyzji klinicznych.

0
Zakończone Ankiety PsoProtectMe

Liczba uczestników z każdego kraju (≥10 uczestników):

Country Participants Country Participants
Argentina 60 Panama 11
Australia 27 Peru 14
Canada 41 Philippines 52
Chile 107 Poland 28
Denmark 50 Portugal 202
Hong Kong 18 Singapore 12
India 16 Spain 65
Ireland 33 Sweden 34
Japan 87 United Kingdom 1715
Netherlands 12 United States 171
Norway 14 Other (<10) 122

Podsumowanie danych od pierwszych 2000 uczestników PsoProtectMe.

Średnia wieku: 47 lata (zakres 3–91)

Średnie BMI: 26 kg/m2

Rodzaj łuszczycy: łuszczyca plackowata 1678, 431 łuszczyca kropelkowa, 109 łuszczyca krostkowa, 41 erytrodema

Płeć:

Status palenia:

Współistniejące łuszczycowe zapalenie stawów:

Rodzaj leczenia łuszczycy:

Zmiana nasilenia łuszczycy podczas pandemii:

Czy zdiagnozowano u Ciebie COVID-19?

Czy poszedłeś(-łaś) do szpitala z powodu COVID-19?

Czy przebywałeś(-aś) w szpitalu z powodu COVID-19?

Czy Twoja infekcja COVID-19 uległa poprawie?