Przegląd aktualnych
danych z PsoProtectMe

Aktualne dane

Jesteśmy zobowiązani do udostępniania danych i cieszymy się, że możemy zapewnić otwarty dostęp do informacji podsumowujących z PsoProtectMe. Dane te są wstępne i obejmują ograniczoną liczbę uczestników, dlatego nie należy ich wykorzystywać do podejmowania decyzji klinicznych.

Click here to read our research paper detailing PsoProtect data. A summary can be found on the Psoriasis Association website here.

Our research paper detailing shielding behaviour can be found here. A summary can also be found on the Psoriasis Association website here.

See our full list of research publications here.

0
Zakończone Ankiety PsoProtectMe

Podsumowanie danych od pierwszych 4761 uczestników PsoProtectMe.

Liczba uczestników z każdego kraju (≥10 uczestników):

Country Participants Country Participants
Argentina 226 Netherlands 38
Australia 39 Norway 24
Brazil 155 Panama 11
Canada 61 Paraguay 13
Chile 435 Peru 19
Denmark 51 Philippines 58
Dominican Republic 10 Poland 102
France 13 Portugal 204
Greece 14 Singapore 14
Hong Kong 18 South Africa 17
India 52 Spain 79
Ireland 61 Sweden 41
Italy 45 United Kingdom 2353
Japan 108 United States 328
Malaysia 11 Other (<10) 151
Mexico 10

Średnia wieku: 45 lata (zakres 3–91)

Średnie BMI: 26.8 kg/m2

Rodzaj łuszczycy: łuszczyca plackowata 3928, 1006 łuszczyca kropelkowa, 265 łuszczyca krostkowa, 100 erytrodema

Płeć:

Status palenia:

Współistniejące łuszczycowe zapalenie stawów:

Rodzaj leczenia łuszczycy:

Zmiana nasilenia łuszczycy podczas pandemii:

Czy zdiagnozowano u Ciebie COVID-19?

Czy poszedłeś(-łaś) do szpitala z powodu COVID-19?

Czy przebywałeś(-aś) w szpitalu z powodu COVID-19?

Czy Twoja infekcja COVID-19 uległa poprawie?