Przegląd aktualnych
danych z PsoProtectMe

Aktualne dane

Jesteśmy zobowiązani do udostępniania danych i cieszymy się, że możemy zapewnić otwarty dostęp do informacji podsumowujących z PsoProtectMe. Dane te są wstępne i obejmują ograniczoną liczbę uczestników, dlatego nie należy ich wykorzystywać do podejmowania decyzji klinicznych.

Click here to read our recently published scientific research paper detailing PsoProtect data. A summary of this research can be found on the Psoriasis Association website here.

We have recently published another scientific research paper detailing shielding behaviour, which can be found here. A summary of this research can also be found on the Psoriasis Association website here.

0
Zakończone Ankiety PsoProtectMe

Podsumowanie danych od pierwszych 3787 uczestników PsoProtectMe.

Liczba uczestników z każdego kraju (≥10 uczestników):

Country Participants Country Participants
Argentina 79 Netherlands 26
Australia 37 Norway 17
Brazil 30 Panama 11
Canada 52 Peru 16
Chile 216 Philippines 56
Denmark 51 Poland 65
Greece 11 Portugal 203
Hong Kong 18 Singapore 13
India 30 Spain 71
Ireland 57 Sweden 39
Italy 33 United Kingdom 2110
Japan 97 United States 276
Malaysia 10 Other (<10) 163

Średnia wieku: 46 lata (zakres 3–91)

Średnie BMI: 26.8 kg/m2

Rodzaj łuszczycy: łuszczyca plackowata 3178, 807 łuszczyca kropelkowa, 212 łuszczyca krostkowa, 76 erytrodema

Płeć:

Status palenia:

Współistniejące łuszczycowe zapalenie stawów:

Rodzaj leczenia łuszczycy:

Zmiana nasilenia łuszczycy podczas pandemii:

Czy zdiagnozowano u Ciebie COVID-19?

Czy poszedłeś(-łaś) do szpitala z powodu COVID-19?

Czy przebywałeś(-aś) w szpitalu z powodu COVID-19?

Czy Twoja infekcja COVID-19 uległa poprawie?