Przegląd aktualnych
danych z PsoProtectMe

Aktualne dane

Jesteśmy zobowiązani do udostępniania danych i cieszymy się, że możemy zapewnić otwarty dostęp do informacji podsumowujących z PsoProtectMe. Dane te są wstępne i obejmują ograniczoną liczbę uczestników, dlatego nie należy ich wykorzystywać do podejmowania decyzji klinicznych.

Click here to read our research paper detailing PsoProtect data. A summary can be found on the Psoriasis Association website here.

Our research paper detailing shielding behaviour can be found here. A summary can also be found on the Psoriasis Association website here.

See our full list of research publications here.

0
Zakończone Ankiety PsoProtectMe

Podsumowanie danych od pierwszych 5360 uczestników PsoProtectMe.

Liczba uczestników z każdego kraju (≥10 uczestników):

Country Participants Country Participants
Argentina 227 Netherlands 53
Australia 44 Norway 31
Brazil 158 Panama 11
Canada 66 Paraguay 15
Chile 479 Peru 19
Denmark 55 Philippines 59
Dominican Republic 10 Poland 106
France 14 Portugal 298
Greece 15 Singapore 17
Hong Kong 18 South Africa 18
India 54 Spain 80
Ireland 73 Sweden 64
Italy 80 United Kingdom 2641
Japan 110 United States 355
Malaysia 12 Other (<10) 157
Mexico 10

Średnia wieku: 45 lata (zakres 3–91)

Średnie BMI: 26.8 kg/m2

Rodzaj łuszczycy: łuszczyca plackowata 4408, 1122 łuszczyca kropelkowa, 289 łuszczyca krostkowa, 120 erytrodema

Płeć:

Status palenia:

Współistniejące łuszczycowe zapalenie stawów:

Rodzaj leczenia łuszczycy:

Zmiana nasilenia łuszczycy podczas pandemii:

Czy zdiagnozowano u Ciebie COVID-19?

Czy poszedłeś(-łaś) do szpitala z powodu COVID-19?

Czy przebywałeś(-aś) w szpitalu z powodu COVID-19?

Czy Twoja infekcja COVID-19 uległa poprawie?