Przegląd aktualnych
danych z PsoProtectMe

Aktualne dane

Jesteśmy zobowiązani do udostępniania danych i cieszymy się, że możemy zapewnić otwarty dostęp do informacji podsumowujących z PsoProtectMe. Dane te są wstępne i obejmują ograniczoną liczbę uczestników, dlatego nie należy ich wykorzystywać do podejmowania decyzji klinicznych.

Click here to read our recently published scientific research paper detailing PsoProtect data.

A summary of this research can be found on the Psoriasis Association website here.

0
Zakończone Ankiety PsoProtectMe

Podsumowanie danych od pierwszych 3521 uczestników PsoProtectMe.

Liczba uczestników z każdego kraju (≥10 uczestników):

Country Participants Country Participants
Argentina 78 Norway 16
Australia 36 Panama 11
Brazil 16 Peru 16
Canada 47 Philippines 54
Chile 212 Poland 52
Denmark 51 Portugal 203
Greece 10 Singapore 12
Hong Kong 18 Spain 70
India 24 Sweden 38
Ireland 51 United Kingdom 1991
Italy 21 United States 229
Japan 90 Other (<10) 153
Netherlands 22

Średnia wieku: 46 lata (zakres 3–91)

Średnie BMI: 26.8 kg/m2

Rodzaj łuszczycy: łuszczyca plackowata 2948, 753 łuszczyca kropelkowa, 201 łuszczyca krostkowa, 71 erytrodema

Płeć:

Status palenia:

Współistniejące łuszczycowe zapalenie stawów:

Rodzaj leczenia łuszczycy:

Zmiana nasilenia łuszczycy podczas pandemii:

Czy zdiagnozowano u Ciebie COVID-19?

Czy poszedłeś(-łaś) do szpitala z powodu COVID-19?

Czy przebywałeś(-aś) w szpitalu z powodu COVID-19?

Czy Twoja infekcja COVID-19 uległa poprawie?