Przegląd aktualnych
danych z PsoProtectMe

Aktualne dane

Jesteśmy zobowiązani do udostępniania danych i cieszymy się, że możemy zapewnić otwarty dostęp do informacji podsumowujących z PsoProtectMe. Dane te są wstępne i obejmują ograniczoną liczbę uczestników, dlatego nie należy ich wykorzystywać do podejmowania decyzji klinicznych.

Click here to read our research paper detailing PsoProtect data. A summary can be found on the Psoriasis Association website here.

Our research paper detailing shielding behaviour can be found here. A summary can also be found on the Psoriasis Association website here.

See our full list of research publications here.

0
Zakończone Ankiety PsoProtectMe

Podsumowanie danych od pierwszych 4501 uczestników PsoProtectMe.

Liczba uczestników z każdego kraju (≥10 uczestników):

Country Participants Country Participants
Argentina 217 Netherlands 35
Australia 38 Norway 21
Brazil 139 Panama 11
Canada 58 Paraguay 10
Chile 363 Peru 19
Denmark 51 Philippines 57
Dominican Republic 10 Poland 94
France 11 Portugal 204
Greece 13 Singapore 14
Hong Kong 18 South Africa 16
India 48 Spain 77
Ireland 60 Sweden 40
Italy 40 United Kingdom 2253
Japan 107 United States 317
Malaysia 10 Other (<10) 142
Mexico 10

Średnia wieku: 45 lata (zakres 3–91)

Średnie BMI: 26.8 kg/m2

Rodzaj łuszczycy: łuszczyca plackowata 3721, 950 łuszczyca kropelkowa, 251 łuszczyca krostkowa, 93 erytrodema

Płeć:

Status palenia:

Współistniejące łuszczycowe zapalenie stawów:

Rodzaj leczenia łuszczycy:

Zmiana nasilenia łuszczycy podczas pandemii:

Czy zdiagnozowano u Ciebie COVID-19?

Czy poszedłeś(-łaś) do szpitala z powodu COVID-19?

Czy przebywałeś(-aś) w szpitalu z powodu COVID-19?

Czy Twoja infekcja COVID-19 uległa poprawie?