Ochrona i przetwarzanie
danych osobowych

Dane gromadzone w PsoProtectMe są przechowywane na bezpiecznych serwerach zarządzanych zgodnie z przepisami przez Centrum Badań Biomedycznych NIHR w Guy’s i St Thomas’s NHS Foundation Trust. Dane są gromadzone i przetwarzane wyłącznie do celów badań naukowych i medycznych podejmowanych w interesie publicznym. W celu rozwoju wiedzy naukowej i medycznej oraz jej przełożenia na praktykę kliniczną, przed opublikowaniem i udostępnieniem rezultatów wszystkie uzyskane wyniki zostaną poddane specyficznym technikom agregacji. Więcej informacji można znaleźć w często zadawanych pytaniach.